دلتنگیها

دلتنگیها مجموعه اسباب بازی های  سنتی برای کودکان

  • با این مجموعه اسباب بازی ها، با کودکانمان یادی از" کودکیمان " می کنیم.
  • کودکان امروز را با بازی های دیروز آشتی دهیم.

آدرس اینستاگرام: deltangiha_toys

آدرس وبسایت: www.deltangiha.com

برای اطلاعات بیشتر با مجموعه تماس بگیرید.

شماره تماس: 09352372194