تحریریه سیس نی نی
0 نظر

آموزش نقاشی به کودکان زیر 6 سال

آموزش نقاشی به کودکان زیر 6 سال

کودک در ۶ سالگی از کمترین اطلاعات علمی برخوردار است بنابراین بسیاری از باورهایی که دارد ساخته ذهن اوست اکثرا بچه ها فضاهای تخیلی میسازند و برای بزرگترها قابل لمس نیست. اولین گام برای آموزش این گروه سنی باور دنیای خیالی این کودکان است همه چیز در دنیای آنها برای نا توصیف شده نیست...

کودک در ۶ سالگی از کمترین اطلاعات علمی برخوردار است بنابراین بسیاری از باورهایی که دارد ساخته ذهن اوست اکثرا بچه ها فضاهای تخیلی میسازند و برای بزرگترها قابل لمس نیست. اولین گام برای آموزش این گروه سنی باور دنیای خیالی این کودکان است همه چیز در دنیای آنها برای ما توصیف شده نیست بهترین و گویا ترین زبان برای شناخت دنیای کودکان زبان خود کودکان است. اولین گام برای اینکه به این کودکان آموزش دهیم این است که دنیای کودک را کشف کنیم وقتی نقاشی یک کودک را می بینید از او نپرسید این چیه؟ بهش بگویید که می تواند برای شما نقاشی اش را توضیح دهد؟ یا تفسیر کند؟ اگر ذوق و شوق برای این کار را داشت  آن را ادامه دهید. وقتی که کودک به صورت تجسمی نقاشی می کشد معمولا یک داستان را تصور می کند. سوال در خصوص جزییات آن نقاشی بچه ها برای توضیح دادن و کشیدن بیشتر جزییات تشویق می کند .هنر را به یک روند عاطفی تبدیل کنید . کودکان می توانند احساساتشان را با نقاشی به ما نشان دهند . کاری کنید زمانیکه بچه ها خشمگین شدن یا خوشحال هستند بتوانند احساسات را با نقاشی نشان دهند . کاغذ و چند مداد رنگی برای بچه ها بگیرید تا با کشیدن نقاشی خشم کودک کم شود

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید
0 نظر
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.