تحریریه سیس نی نی
0 نظر

قصه های دکتر و ننه فزه (این قسمت تبعیض بین فرزندان)

قصه های دکتر و ننه فزه (این قسمت تبعیض بین فرزندان)

مقایسه فرزندان یا یکدیگر به شدت روی اعتماد به نفسشون تاثیر میگذارد و باعث ایجاد احساس حقارت میشه خیلی از مراجعین دائما فرزندانشون رو روی کفه ترازو میگذارند و برای رهایی از این رفتار غلط بهتر است بدانیم که فرزندان موجودات متفاوت و متمایز هستند که شیوه خاص زندگی خودشون رو دارند و به وسیله راهکارهای روانشناسی تفاوت روانشناسی فرزندان خود را بیشتر بشناسیم

صدای خواهره فزه در کودکی: مامان فزه دفتر منو برداشته توش نقاشی کشیده

دکتر: خیلی کارای خوبی می کردی سربه سرش میذاشتی؟

فزه: سر به سرش میذاشتم کلاه به سرش نمیذاشتم عزیز من اونم خودشو خیلی لوس میکرد

صدای خواهره فزه در کودکی: مامان تازه سهم شکلات منم برداشته

فزه: مادر جون اون برای خیلی وقت پیشه 

دکتر: چرا این کارا رو میکردی؟

فزه: مادر آخه ما تا به خودمون میجنبیدیم اون همه کاراشو انجام داده بود. من میخواستم اذیتش کنم حواسشو پرت کنم تا خودم توی کارا جلو بزنم

دکتر: ولی هرکسی باید خودشو با خودش مقایسه کنه!

فزه: من که خودمو مقایسه نمیکردم مادر خدابیامرزم مارو باهم مقایسه میکرد. میگفت اون خیلی از تو بهتره ای وای

دکتر: مقایسه فرزندان یا یکدیگر به شدت روی اعتماد به نفسشون تاثیر میگذارد و باعث ایجاد احساس حقارت میشه خیلی از مراجعین دائما فرزندانشون رو روی کفه ترازو میگذارند و برای رهایی از این رفتار غلط بهتر است بدانیم که فرزندان موجودات متفاوت و متمایز هستند که شیوه خاص زندگی خودشون رو دارند و به وسیله راهکارهای روانشناسی تفاوت روانشناسی فرزندان خود را بیشتر بشناسیم

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید
0 نظر
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.