تحریریه سیس نی نی
0 نظر

علل بروز رفتار در کودکان

علل بروز رفتار در کودکان

در بروز رفتار ما سه علت را می‌توانیم برای هر رفتاری در نظر بگیریم.رفتارهایی که ناشی از ویژگی‌های سرشتی و وراثتی بچه‌ها هستند مثله قدرت سازگاری پافشاری و هیجان پذیری بچه‌ها در مرحله دوم خانواده را داریم که بیشترین تاثیر را خانواده ایجاد می‌کند

بروز رفتار در کودکان

برای هر رفتار سه علت می تواند وجود داشته باشد مثل رفتارهایی که ناشی از ویژگی‌های سرشتی و وراثتی بچه‌ها هستند مثل قدرت سازگاری، پافشاری و هیجان پذیری بچه‌ها و در وهله بعد بحث خانواده را داریم

علل بروز رفتار در بچه

بیشترین تاثیر را خانواده روی رفتارهای بچه‌ها چه مثبت و چه منفی می گذارد و دانشمندی به نام ژان ژاک روسو معتقد است کودکان مثل لوح سفیدی هستند و هر خطی بر روی آن از جانب ما بزرگ‌ترهاست و اکثر رفتارهای کودکان تحت تاثیر رفتار والدین است چه رفتارهایی که مثبت هستند و نادیده گرفته می‌شود و چه رفتارهایی که منفی هستند ولی ناخواسته به آن بی توجهی می کنیم در اینجا مثالی می زنیم تا موضوع برای ما روشن تر شود.زمانی که بچه شما، تازه زبان باز کرده است، یک سری فحش هایی به زبان می آورد که برای ما شیرین و لذت‌بخش است و ما به آنها می‌خندیم که این خنده ما باعث تقویت رفتار بچه ها می‌شود

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید
0 نظر
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.