تحریریه سیس نی نی
0 نظر

قصه های دکتر و ننه فزه (این قسمت تفاوت نسل ها)

قصه های دکتر و ننه فزه (این قسمت تفاوت نسل ها)

تفاوت نسلها یکی از موضوعات امروزه که هم پدر، مادرها و هم فرزندان از اینکه حرف همو نمیفهمن شکایت میکنن و اونو گردن شکاف بین نسلها میندازن. اصولا هر نسلی به موضوعات، موسیقی، تئاتر، فیلم و هنر رایج دوران خودش تمایل داره این موضوع در مورد ادبیات هر نسل هم رایجه مثلا ادبیات صحبت ما با دوران قبل و دوران بعد از ما متفاوته. پس طبیعت هر نسلی رو به مکانیزم هایی مجهز میکنه که بتونه با محیط خشن و تغییرات جدید اون نسل همگام بشه و تو اون نسل پیشرفت کنه پس مادران و پدران نباید غیر مسئولانه از نوجوانان و بچه ها شکایت کنند و دائما از اونا انتقاد کنن. در مقابل بچه ها هم باید به پدر و مادرها کمک کنن تا برای تغییرات جدید نسل حاضر خودشون رو هماهنگ کنن و مدارا کنن تا با صلح و آرامش کنار هم زندگی کنن و به درک مشترک برسن

تفاوت نسلها یکی از موضوعات امروزه که هم پدر، مادرها و هم فرزندان از اینکه حرف همو نمیفهمن شکایت میکنن و اونو گردن شکاف بین نسلها میندازن. اصولا هر نسلی به موضوعات، موسیقی، تئاتر، فیلم و هنر رایج دوران خودش تمایل داره این موضوع در مورد ادبیات هر نسل هم رایجه مثلا ادبیات صحبت ما با دوران قبل و دوران بعد از ما متفاوته. پس طبیعت هر نسلی رو به مکانیزم هایی مجهز میکنه که بتونه با محیط خشن و تغییرات جدید اون نسل همگام بشه و تو اون نسل پیشرفت کنه پس مادران و پدران نباید غیر مسئولانه از نوجوانان و بچه ها شکایت کنند و دائما از اونا انتقاد کنن. در مقابل بچه ها هم باید به پدر و مادرها کمک کنن تا برای تغییرات جدید نسل حاضر خودشون رو هماهنگ کنن و  مدارا کنن تا با صلح و آرامش کنار هم زندگی کنن و به درک مشترک برسن

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید
0 نظر
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.