تحریریه سیس نی نی
0 نظر

مهارت های اجتماعی

مهارت های اجتماعی

امروز می خواهیم درباره ی مهارت های اجتماعی صحبت کنیم. مهارت هایی که به فرزندان ما کمک می کنند تا زندگی بهتری در جامعه داشته باشند. درباره ی 7 مهارت اجتماعی صحبت خواهیم کرد، که اگر به فرزندانمان بیاموزیم هوش اجتماعی بالاتری خواهند داشت.

سلام مرضیه مهاجری هستم، روانشناس کودک
امروز می خواهیم درباره ی مهارت های اجتماعی صحبت کنیم. مهارت هایی که  به فرزندان ما کمک می کنند تا زندگی بهتری در جامعه داشته باشند.
درباره ی 7 مهارت اجتماعی صحبت خواهیم کرد، که اگر به فرزندانمان بیاموزیم هوش اجتماعی بالاتری خواهند داشت.
مورد اول، تقسیم کردن است. تقسیم کردن به این معنی که فرزند ما بیاموزد، خوشحالی ها، وسایل و چیزهایی که دوست دارد را با دیگران به اشتراک بگذارد.
تقسیم  کردن یک رفتار محبت آمیز است و اگر فرزند ما آن  را بیاموزد، در بزرگسالی، در زندگی اجتماعی خود می تواند به دیگران محبت کند و به واسطه ی این رفتار، ارتباط بیشتر و روابط اجتماعی بهتری خواهد داشت.
مورد دوم، همکاری کردن است. اینکه فرزند ما بتواند در کار گروهی شرکت کند، دوستان خوب و زیادی برای خودش پیدا کند.
در واقع همکاری کردن، تعاملات بیشتری را در آینده برای او به ارمغان می آورد.
مورد سوم، گوش دادن به دیگران است. فرزند ما باید بیاموزد که در هنگام صحبت کردن با دیگر افراد، سکوت کند و به صحبت های طرف مقابل گوش دهد.
گوش کردن یک مهارت مهم است که بسیاری از افراد بزرگسال هم آن را نیاموخته اند.
مورد چهارم، دنبال کردن دستورالعمل ها است. مثل اینکه در بازی ها، قوانین بازی را رعایت کند یا اینکه مسئولیت هایی که بر عهده ی او قرار داده اید را دنبال کند و آن ها را انجام دهد.
آموختن این مهارت، تاثیرگذاری زیادی در تعاملات اجتماعی او دارد.
مورد پنجم، احترام گذاشتن به دیگران است. فرزند شما باید بیاموزد که به دیگران و حریم خصوصی آن ها احترام بگذارد و این مورد را تنها از والدین خود یاد میگیرد.
فرزند شما همان رفتاری را تکرار می کند که شما داشته اید.
مورد ششم، ارتباط چشمی است. اینکه فرزند شما بتواند در مواقع صحبت کردن با دیگران به چشمان آن ها نگاه کند، و با نگاه کردن به محیط اطراف و وسایل آن از برقراری ارتباط چشمی خودداری کند.
یادگیری این مهارت، در آینده، روی اجتماع  پذیری فرزند شما تاثیرگذار خواهد بود.
مورد هفتم، پاسخ دادن به درخواست های دیگران است. به این معنی که در مقابل درخواست های اطرافیان خود ودوستانش بی تفاوت نباشد و آن ها را جدی بگیرد، با آن ها همکاری کند و دلسوزانه کمک کند.
اگر این موارد در فرزند شما شکل بگیرد، فرزندتان هوش اجتماعی بالاتر و روابط اجتماعی بهتری خواهد داشت.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید
0 نظر
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.