تحریریه سیس نی نی
0 نظر

نقاشی از دید روانشناسی در کودکان

نقاشی از دید روانشناسی در کودکان

نقاشی کشیدن یک فرایند لذت بخش است که بچه ها می توانند احساسات خود را با نقاشی کشیدن بیان کنند چون گاهی اوقات قادر به صحبت کردن نیستند و نمی توانند احساساتشان را بشناسند پس هیجاناتشان را با نقاشی کردن نشان می دهند...

نقاشی کشیدن یک فرایند لذت بخش است که بچه ها می توانند احساسات خود را با آن بیان کنند چون گاهی اوقات  قادر به صحبت کردن نیستند و نمی توانند احساساتشان را بشناسند پس هیجاناتشان را با نقاشی کردن نشان می دهند آنها ترس ها، شادی ها، امیدها، رویاها و کابوس هایشان را نقاشی می کشند و در واقع دیدگاهشان را نسبت به دنیا با نقاشی نشان می دهند با نقاشی والدین می توانند  اطلاعاتی که از کودک به دست می آورند را بررسی کنند و احساساتی که در نقاشی بیان می کنند را به خوبی بشناسند البته نباید  والدین به صورت وسواسی به بررسی نقاشی ها بپردازند و باید تفسیر نقاشی را به روانشناس متخصص بسپارند دلیل آن این است که روانشناس با مصاحبه ای که قبل از تفسیر نقاشی میگیرد  بر اساس امکانات و شرایطی که هر کودک دارد در تفسیرش به کار میگیرد و در نمره گذاری تست روانشناسی آن تاثیر دارد. بعضی مواقع عمق و محتوا هر دو اهمیت دارد و در بعضی دیگر فقط عمق را در نظر میگیریم. محتوا همان موضوع اصلی نقاشی است که میتواند خانه، درخت یا آدم باشد و عمق همان فکر و مفهومی است که پشت نقاشی به ذهنمان می رسد و ما خیلی از خطوط و اندازه ها و حتی رنگها را بدون در نظر گرفتن محتوا تفسیر می کنیم مثلا وقتی خطوط نازک و کوتاهی کشیده می شود آنها را بدون در نظر گرفتن محتوای نقاشی بررسی می کنیم و می دانیم از موضوعی به صورت مستقیم  یا غیر مستقیم کودک رنج می کشد در صورتیکه اگر خطوط باز و بلند را در نقاشی بکشد و بتواند در نقاشی خود ایستایی  داشته باشد یعنی کودک خوشحال است  و احساس رضایت از زندگی دارد خیلی از مواقع تصویری که کودک در نقاشی می کشد با آن چیزی که در ذهنش تداعی می شود ارتباط مستقیم دارد مثلا دختر بچه ای که در خانواده از او تعریف و تمجید می شود، خودش را به صورت پرنسسهای کارتونی و زیبا می کشد و خودش را دوست دارد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید
0 نظر
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.