بازی و سرگرمی

برای شما و کودکتان

توضیح عکس

بازی 2048

بازی 2048 که بر پایه جمع توان های 2 با یکدیگر بنا شده ، می تواند به تقویت تمرکز و شناخت اعداد کمک کند. ...

توضیح عکس

بازی مار

فکر نکنم این بازی ساده ولی دوست داشتنی نیاز به معرفی داشته باشد...

توضیح عکس

بازی Core

در این بازی سرعت عکس العمل شما به چالش کشیده خواهد شد...

توضیح عکس

پازل

این پازل نه خیلی ساده ، نه غیر ممکن است و می تواند شما و کودکتان را سرگرم کند...