بازی

برای شما و کودکتان

توضیح عکس

بازی 2048 که بر پایه جمع توان های 2 با یکدیگر بنا شده ، می تواند به تقویت تمرکز و شناخت اعداد کمک کند. ...

توضیح عکس

فکر نکنم این بازی ساده ولی دوست داشتنی نیاز به معرفی داشته باشد...

توضیح عکس

در این بازی سرعت عکس العمل شما به چالش کشیده خواهد شد...

توضیح عکس

این پازل نه خیلی ساده ، نه غیر ممکن است و می تواند شما و کودکتان را سرگرم کند...