آخرین مطالب دانستنی ها

آنچه والدین در مورد کودکان منزوی باید بدانند؟
1400/07/07

آنچه والدین در مورد کودکان منزوی باید بدانند؟

منزوی بودن یکی از مهم ترین مشکلات کودکان خجالتی در جوامع کنونی است. به حالتی که کودک دائما ترجیح می دهد فعالیت های خود را به تنهایی و بدون حضور دیگران انجام دهد گوشه گیری و انزوا گفته می شود. هرچند کودک نیاز به محبت و نوازش بزرگترها دارد، اما زیاده روی در محبت کردن هم خوب نیست و نه تنها به نفع کودک نیست، بلکه اشتباه بزرگ تربیتی به شمار می رود. در سنین ابتدایی زندگی یعنی بین سن یک تا دو سال عمدتا والدین شخصیت کودک را شکل می دهند؛ اما از این سن به بعد کودک است که در تعامل با دیگران و بازی با هم سن و سالان خود موارد زیادی را یاد گرفته و می آموزد. کودکان گوشه گیر ترجیح می دهند که به تنهایی بازی کنند، کمتر در جمع حضور پیدا می کنند و می توان علائمی از اختلالات کم رویی و خجالتی بودن را در آنان مشاده کرد؛ چرا که این موارد کاملا با یکدیگر در ارتباط هستند. در این مقاله هدف این است که آنچه والدین در مورد کودکان منزوی باید بدانند را بررسی کنیم.
0