نقاشی و هنر

نقاشی کودک

نقاشی فعالیت آشنا و عادی است که بر رشد ذهنی بچه ها تاثیر زیادی دارد بچه ها به نقاشی علاقه زیادی دارند و با هرچ ... ادامه

هدف از آموزش نقاشی چیست؟

هدف از آموزش نقاشی این است که استعدادهای خفته بیدار شود و چشم و گوش کودک نسبت به محیط و طبیعتی که در آن زندگی ... ادامه

تاثیر خانواده در نقاشی کودک

یکی از کارهایی که در عرصه هنر یک مادر می تواند انجام دهد این است که ابزار نقاشی در اختیار فرزند خود قرار دهد و ... ادامه

تاثیر نقاشی بر کودکان

بزرگترین تاثیری که نقاشی م تواند در زندگی بچه ها داشته یاشد این است که باعث تقویت خلاقیت بچه ها در ایده پردازی ... ادامه