بارداری و زایمان

روش های پیشگیری از بارداری
1399/07/22

روش های پیشگیری از بارداری

روش های زیادی برای پیشگیری از بارداری در دسترس است و ممکن است انتخاب یک روش برای شما سخت باشد و ندانید که بهتر است کدام روش را انتخاب کنید. بهتر است در مورد روش های موجود با یک دکتر و یا پرستار برای انتخاب مناسب ترین و بهترین روش پیشگیری از بارداری صحبت کنید. نداشتن رابطه جنسی تنها روش مطمئن برای باردار نشدن است و باقی روش ها برای جلوگیری از بارداری تاثیر صد در صد ندارد. یکی از این روش ها آگاهی از زمان تخمک گذاری است که به آن تنظیم خانواده ی طبیعی نیز می گویند و به این معنی است که هنگامی که احتمال بارداری زیادی وجود دارد، نزدیکی انجام نشود. توجه به تغییرات ترشحات رحمی و دمای بدن ما را از زمان تخمک گذاری آگاه می کند. مزیت این روش آن است که نیازی به دارو و وسیله نیست و هزینه ای هم ندارد اما عیب آن این است که زن وشوهر نمی توانند هر وقت که می خواهند با هم نزدیکی داشته باشند و افرادی که از این روش استفاده می کنند به احتمال 25 درصد ناخواسته باردار می شوند.
1