باغبانی کودک مریان

باغبانی کودک مریان

تمامی افراد در هر سنی می توانند از باغبانی لذت ببرند. اما کودکان  از باغبانی لذت ویژه ای می برند. باغبانی در واقع یک فعالیت آموزشی است که جدا از بحث لذت بخش بودن فواید بسیار ویژه ای برای کودکان دارد که در نهایت باعث رشد مهارت و ایجاد توانایی های جدید در کودکان می شود. باغبانی و خاک بازی کودک به دلیل درگیر کردن حواس پنج گانه کودک بسیار با ارزش هستند. کودک می تواند احساس لامسه، بویایی، دیداری و حتی چشایی را در نتیجه این گونه بازی ها تجربه کند. کاشت سبزیجات بسیار آسان است و نیاز به مراقبتهای بسیار کمی دارد. شما می توانید این بستر لذت بخش را برای کودکان خود فراهم کنید

مجموعه ی مریان با انواع بذرها این بستر را برای شما فراهم کرده است.

آدرس اینستاگرام: meriyanland

تلفن تماس دفتر مریان:09101812048