تحلیل نقاشی کودک

جهت ارسال نقاشی کودک دلبندتان می توانید از طریق صفحه ارسال نقاشی اقدام نمائید، تصاویر ارسالی از نقاشی ها بعد از دریافت توسط کارشناسان و روانشناسان سیسنینی بررسی خواهند شد و نتیجه خدمت شما ارسال می شود.

تحلیل نقاشی کودک از مزرعه

مزرعه برای کودکان شهر نشین یک نماد برای زندگی ایده آل است. ذات انسان طبیعت را دوست ... ادامه

تحلیل نقاشی کودک از خانواده

مهم ترین عنصر تاثیر گذار بر نوزاد و کودک خانواده است. صمیمیت بین اعضای خانواده ، رابطه بین آنها ... ادامه