تحریریه سیس نی نی
0 نظر

از خصوصیات کودکان ناشنوا چه می دانید؟

از خصوصیات کودکان ناشنوا چه می دانید؟

کودکانی را که به تعلیم و تربیتی متفاوت و ویژه و خدمت رسانی لازم دارند تا در صدد استفاده از تمامی استعداد های انسانی خویش بر آیند را کودکان استثنایی می گویند.

 

کودکان استثنایی

کودکانی را که به تعلیم و تربیتی متفاوت و ویژه و خدمت رسانی لازم دارند تا در صدد استفاده از تمامی استعداد های انسانی خویش بر آیند را کودکان استثنایی می گویند. مدل تعلیم و تربیت و ارائه خدمات به آنها بسته به درجه خصوصیتشان است که باعث شده این کودک از سایر کودکان متمایز گردد.
ناشنوایان نیز زیر مجموعه ای از این دسته کودکان هستند .همانطور که می دانیم قدرت شنوایی یکی از قدرت های لازم و حیاتی به حساب می آید. کودک معمولی این توانایی را دارد که با استفاده از حس شنوایی اش، زبان و مهارت های گفتاری ای را که در روابط اجتماعی و مهارت های آموزشگاهی لازم دارد، فرا بگیرد و از آن استفاده کند؛ پس با این وجود قسمت عظیمی از روابط ما با استفاده از حس شنوایی و مکالمه متقابل انجام می شود.

بروز مشکل در شنوایی به خانواده مربوط می شود و قادر است سبب تغییر در پویایی خانوادت و انتظارات و روش های ارتباطی اعضای خانواده با هم شود.

ناشنوایی کودکان خاص و طبقه بندی آن

ناشنوایی کودکان خاص و طبقه بندی آن

مشکلات شنوایی در بر گیرنده طیف وسیعی از ناشنوایی به طور کامل تا سنگینی گوش با درجه کمتر است. تعاریف زیر در خصوص ناشنوایی بیان شده اند:
ناشنوا به فردی گویند که به علت کمبود یا مشکل در شنوایی قادر به ارتباط با دیگران نباشد.
طبق نظریه نظام آموزشی، ناشنوا به فردی می گویند که توانایی بهره مندی از برنامه ها و کلاس های درسی معمولی را نداشته و روشی ویژه برای تعلیم لازم داشته باشد.
به فردی ناشنوا گویند که میزان باقی مانده از شنوایی اش برای یادگیری زبان از راه شنوایی، استمرار صحبت کردن طبیعی و آموزش بوسیله گوش، به اندازه کافی نباشد که برای آموزش به راه ها و برنامه های ویژه احتیاج داشته باشد.
با بهره گیری از بعضی از نظریه ها ، افراد ناشنوا به میزان باقی مانده شنواییشان در ۴ دسته زیر طبقه بندی می شوند:

الف: ناشنوایان مطلق : آنها چیزی بیشتر از ۸۵ تا۹۰ دسی بل از شنواییشان را از دست داده اند.
ب: ناشنوایی حاد : تقریبا ۷۰ تا ۸۴ دسی بل از شنواییشان را از دست داده اند.
ج: ناشنوایی ملایم : بین ۵۵ تا۶۹ دسی بل از شنوایی خویش را از دست داده اند.
د: ناشنوایی خفیف : تقریبا ۲۵ تا ۵۴ دسی بل از شنوایی خود را از دست داده اند.

حال اگر معیار دسته بندی ناشنوایی را میزان شنوایی در نظر بگیریم، آن را در سه گروه زیر جای می دهیم:
1. ناشنوایی کامل، 2. نیمه شنوایی و 3. سخت شنوایی.

دسته بندی طبق علت شناسی ناشنوایی، ناشنوایی در دو گروه زیر دسته بندی می شود:
1. ناشنوایی ژنتیکی، 2. ناشنوایی غیر ژنتیکی.

در پایان اگر عملکرد سیستم شنوایی را به عنوان معیار گروه بندی بگذاریم، ناشنوایی ها در دو طبقه زیر جا می گیرند:
1 . ناشنوایی انتقالی، 2. ناشنوایی ادراکی یا عصبی.

در ناشنوایی انتقال ، انتقال مکانیکی موج های صوتی از طریق گوش خارجی و میانی انجام می شود و به آنها مربوط است؛ اما ناشنوایی عصبی با گوش درونی در ارتباط است.

ویژگی کودکان ناشنوا

ویژگی کودکان ناشنوایان

ناشنوایی بر رشد زبان اثرات بدی می گذارد و می دانیم که رشد و ترقی اجتماعی کودک با آموزش چگونه ارتباط برقرار کردن با دیگران، رابطه مستقیم دارد و قسمتی از این ارتباطات از راه کلام بدست می آید. کودکانی که دچار مشکلات شنوایی هستند معمولا دیرتر به رشد و ترقی اجتماعی دست می یابند.

تعدادی از خصوصیت های کودکان ناشنوا

مسئولیت کمتری می پذیرند و کارهایی که میل به انجام آنها دارند بیشتر تکانه ای اند.
آنها در رابطه عاطفی که بخشی ارزشمند از ارتباطات اجتماعی است موفق نیستند و این مورد سبب شده تا :

 •  درکی نادرست از کار های دیگران داشته باشند.
 •  دارای خود محوری بیشتری هستند.
 •  آستانه تحملشان پایین تر است.
 •  بطور مطلوب با سایرین سازگار نیستند.
 •  توانایی های شناختی شان با همگن هایشان فرق دارد.
 •  گنجینه لغات پایینی دارند و این گنجینه بیشتر واژه های عینی و ملموس را در خود دارد.

در گفتگو های معمولی جمله هایی با طول کوتاه و ساده بکار می برند و به حذف بیشتر زمان ها، ملکیتها و جمع ها می پردازند. اندیشه ورزیشان ضعیف است و نمی توانند عملکرد انتزاعی خوبی داشته باشند. حتی در استفاده بی کم و کسر از قدرت برقراری رابطه توسط نوشتن نیز ناتوان هستند. در حالات عاطفی این کودکان بدبینی، درونگرانی و توقع بیش از حد وجود دارد.

علل ناشنوایی کودکان استثنایی

علل ناشنوایی کودکان اسنثنایی

همانطور که پیش از این گفتیم، علل ناشنوایی در دو دسته ناشنوایی ژنتیکی و ناشنوایی غیر ژنتیکی قرار می گیرد. ناهنجاری های کروموزومی سبب ناشنوایی ژنتیکی می شود. ناشنوایی غیر ژنتیکی نیز دربرگیرنده ناشنوایی مادر زادی و اکستابی است. اگر ناشنوایی مادر زادی ارثی نباشد آنگاه بخاطر سرخچه ی داخل رحمی، عدم رسش، عفونت ویروسی، سیتو مگالو ویروس داخل رحم، کمبود اکسیژن، بیلی روبین بالا و یا توکسوپلاسموز درمان نشده خواهد بود.

ناشنوایی اکستابی بعد از تولد بخاطر ضربه به مغز و صدمه دیدن دستگاه شنوایی اتفاق می افتد مثل: منژیت باکترایی، ضربه ی مغزی، مصرف داروهای مغزی برای گوش و سرطان خون. ناشنوا چون از این قدرت محروم است، ضرر هایی می بیند . به بیان دیگر قادر نبودن برای استفاده کردن از حس شنوایی بر همه ی جهت های هوش، پیشرفت عقلی، سازگاری اجتماعی و رشد زبان و گفتار وی اثرگذار است.

آموزش کودکان ناشنوا و سخت شنوا

فن ها و شرایطی که برای آموزش ناشنوایان مورد استفاده قرار می گیرد، بسیار با سایر روش های مورد استفاده برای نیمه شنوایان فرق می کند. چرا که کودکانی که سخت شنوا هستند از راه شنیدن هم می توانند زبان و گفتار را کسب کنند و با بهره گیری از وسایل کمک شنوایی، به آموزش گرفتن برنامه های مختلف درمانی و جبرانی در ارتباط با گفتار خوانی و تربیت شنوایی در کلاس های معمولی را فرا گیرند. ولی ناشنوایان چون هیچ وقت هیچ گفتاری را نشنیده اند، نمی توانند بصورت طبیعی زبان را کسب کنند.
توجه به موارد زیر برای رسیدن به هدف های آموزشی کودکان سخت شنوا و نا شنوا در مراکز آموزشی لازم است:

 1.  مشخص کردن کسانی که به کمک احتیاج دارند.
 2.  در نظر گرفتن اینکه این افراد بصورت مناسب شناخته شدند و آیا به درمان پزشکی احتیاج دارند. برنامه های آموزشی مناسب برای آنها مهیا شود.

این چهار روش، اصلی ترین روش های آموزش کودکان سخت شنوا و ناشنواست :

 1.  روش های دیداری(زبان اشاره)
 2.  ارتباط کلی که به ترکیب روش های موکد بر لب خوانی، گفتار، حرکات طبیعی و نظام اشاره ی رمز گذاری شده می پردازد.
 3.  روش های شنیداری محور همچون شنیداری/شفاهی که در این روش به آموزش کودک در مدرسه در جلسات آموزش گروهی با بقیه کودکان ناشنوا با تاکید بر آموزش های شنیداری پرداخته می شود.
 4.  روش شنیداری/کلامی که برای رشد زبان گفتاری از گوش دادن تحت عنوان حس ابتدایی بهره می گیرند.

لازم به ذکر است که آموزش این کودکان باید در کمترین سن آنها شروع شود و در آن آموزش های لب خوانی، استفاده از باقی مانده شنوایی، آموزش زبان اشاره و ... باید گنجانده شود. البته از روش های کلاسیک هم در آموزش های این کودکان استفاده می شود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید
0 نظر
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.